Category Archives: Cận huyết khoa học

“Cận huyết thống” trong khoa học và chánh trị

Nguyễn Văn Tuấn Cận huyết thống (hay “inbreeding”) theo cách hiểu thông thuờng là những người trong dòng tộc kết hôn với nhau. Nhưng trong khoa học (và cả chánh trị) chữ này có một nghĩa hơi khác, và đó … Continue reading

Posted in Cận huyết chính trị, Cận huyết khoa học, Thể chế cận huyết | Leave a comment