Category Archives: Cộng đồng người Việt

Vô vọng và hi vọng

Nguyễn Tuấn Đạo diễn Trần Văn Thuỷ có lần than thở rằng “Cái cảm giác đè nặng bên trong tôi là vô vọng về dân tộc Việt". Hôm nay, tạp chí GoodWeekend của tờ Sydney Morning Herald có đi một … Continue reading

Posted in Cộng đồng người Việt, Thể chế | Leave a comment