Category Archives: Quản lý công nghệ

Làm thế nào để kiểm soát các gã khổng lồ công nghệ?

Jason Furman Nguyễn Thanh Hải dịch Nền kinh tế số nên có một bộ quy tắc ứng xử để nâng cao tính cạnh tranh đồng thời khuyến khích sự đổi mới sáng tạo. Những vụ kiện chống độc quyền nhắm … Continue reading

Posted in Quản lý công nghệ | Leave a comment