Category Archives: Số liệu thống kê

Hãy đo đếm môi trường bằng cách thủ công đi!

Nguyễn Huy Cường  Báo chí vừa đăng tin trong một cái thống kê quốc tế về khói bụi, khí hậu, môi trường thì có 100 thành phố lớn trên thế giới trong đó … không có thành phố nào của Việt Nam.

Posted in Ô nhiễm môi trường, Số liệu thống kê | Leave a comment

Số liệu thống kê cần chính xác, đúng thực chất

Mục Nhĩ  09/03/2024 (KTSG Online) – Số liệu thống kê rất quan trọng trong việc giúp cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp… đưa ra quyết định, dự báo, cải tiến quản lý một cách thực chất. Thế nhưng, tình … Continue reading

Posted in Số liệu thống kê | Leave a comment