Category Archives: Bộ Quốc phòng và nhiệm vụ quốc phòng

Đừng lạm dụng quy chế đặc thù đặc biệt để xuất khẩu cát nhiễm mặn

Tô Văn Trường “Không nên xuất khẩu cát nhiễm mặn vì mặt hàng này không chỉ là khoáng sản trong nước đang cần mà còn là nền móng hình thành nên lãnh thổ quốc gia. Cát mặn cũng là nguồn … Continue reading

Posted in Bộ Quốc phòng và nhiệm vụ quốc phòng | Leave a comment