Category Archives: Việt – Mỹ dưới thời Biden

Thách thức của tân Đại sứ Mỹ tại Việt Nam

Hiếu Chân Thời sự Diễn đàn Tổng Thống Joe Biden vừa đề cử ông Marc Knapper làm đại sứ Mỹ tại Việt Nam, thay đại sứ hiện thời Daniel Kritenbrink mãn nhiệm kỳ ba năm và quay trở lại Bộ … Continue reading

Posted in Tân Đại sứ Mỹ, Việt - Mỹ dưới thời Biden | Leave a comment