Category Archives: Vu khống chữ nghĩa

BẢN DỊCH “NHẬT KÝ TRONG TÙ” – NHỮNG ĐIỀU TRÔNG THẤY

PGS. Đào Thái Tôn Trên FB của một người lấy tên là Sơn Kiều Mai gần đây có một bài viết chỉ trích nặng nề GS Nguyễn Huệ Chi trong việc chỉnh sửa tác phẩm Nhật ký trong tù (NKTT) … Continue reading

Posted in Nam Trân, Nguyễn Huệ Chi, Nhật ký trong tù, Vu khống chữ nghĩa | Leave a comment