Category Archives: 30 năm tạp chí Diễn đàn

Số đặc biệt Diễn Đàn 30 tuổi – Thay lời phi lộ

Diễn Đàn Nhân 30 năm khai sinh Diễn đàn, một tạp chí truyền thông văn hóa có đối tượng chọn lọc, bậc đàn anh trong hàng những tờ báo tiếng Việt lên tiếng sớm nhất vì mục tiêu tự do … Continue reading

Posted in 30 năm tạp chí Diễn đàn | Leave a comment

Nhân kỷ niệm 30 năm báo Diễn Đàn

Chuyện bây giờ mới kể: CÂU HỎI  “ĐẦU TIÊN” Nguyễn Ngọc Giao Ở Việt Nam, nhất là thời thiếu thốn, mỗi khi muốn làm chuyện gì, thì câu hỏi đầu tiên đặt ra là: tiền đâu? Câu hỏi ấy cũng … Continue reading

Posted in 30 năm tạp chí Diễn đàn | Leave a comment