Category Archives: Tham vọng quyền lực

Thuyết âm mưu: Cuộc thay thế vĩ đại

Đinh Quang Anh Thái / Tự lực Bookstore   23-5-2024

Posted in Kỳ thị chủng tộc, Tham vọng quyền lực, Đinh Quang Anh Thái | Leave a comment

Nhân – Quả cay đắng (1)

Lưu Trọng Văn Nói lên cả điều này nữa, những kẻ suốt đời leo lẻo cái miệng thề hy sinh vì dân vì nước rất có thể là đại tội phạm. Lao Ta Cái chết của ông trùm Bắc Hà … Continue reading

Posted in Tham vọng quyền lực | Leave a comment