Category Archives: Nông sản

Tiêu thụ nông sản đâu phải chỉ hướng dẫn ‘sạch Covid’ qua Zalo!

Song Nghi (KTSG Online) – Bài toán tiêu thụ nông sản cần được giải một cách căn cơ với nhiều giải pháp kết hợp trong khuôn khổ chiến lược dài hạn được hoạch định ở tầm vĩ mô. Bản thân … Continue reading

Posted in Nông sản | Leave a comment