Category Archives: Văn kiện Đảng

Đôi lời về nhóm từ “Dân giám sát, dân thụ hưởng” trong Văn kiện Đại hội 13

Nguyễn Ngọc Chu 1. Khẩu hiệu “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” được đưa ra từ thời cố TBT Trường Chinh ở Đại hội VI năm 1986. Về sử dụng chữ nghĩa, nghe nói cố TBT Trường … Continue reading

Posted in Đảng và Dân, Văn kiện Đảng | Leave a comment