Category Archives: Đỗ Nguyễn Mai Khôi

Ca sĩ Việt Nam chống lại Nhà nước kiểm duyệt. Bây giờ chỉ có thể trình diễn một cách bí mật ở Việt Nam

Paul Mooney Nguyễn Quốc Khải chuyển ngữ Hà Nội – Khán thính giả ngồi trong một rạp hát nhỏ xiu. Đèn rọi từ từ mở ra, làm rõ đường nét của bốn người trên sân khấu đang vỗ lên trên … Continue reading

Posted in Đỗ Nguyễn Mai Khôi | Leave a comment