Category Archives: Hữu Thỉnh

Xuất bản “Trại súc vật”: Vài lời cuối

(Chỉ liên quan đến Hữu Thỉnh và tôi) Tạ Duy Anh Hồi kí “Lách qua luật ngầm” dày khoảng 400 trang in, thì có tới 50 trang chân dung Hữu Thỉnh. Những gì bạn đọc vừa thấy về ông, chỉ … Continue reading

Posted in CS, Hữu Thỉnh, Tạ Duy Anh, Trại súc vật | Leave a comment