Category Archives: Dân chủ hóa đất nước

Làm gì?

Nguyễn Trung Cần nhấn mạnh khó khăn lớn nhất hiện nay của quốc gia không phải nghịch cảnh châu chấu đá voi nước ta đang lâm vào! Nước ta từ khi sinh ra đã đứng trong nghịch cảnh này. Suốt … Continue reading

Posted in Dân chủ hóa đất nước, Nga xâm lược Ukraine | Leave a comment