Category Archives: Cộng sản yêu nước

Xin đừng làm ác!

Nguyễn Kim Chi Từ khi biết dùng Internet, tôi mới biết 19/1 năm 1974 có những người chiến sĩ hải quân của Việt Nam Cộng hòa đã ngã xuống để bảo vệ Hoàng Sa. Nhờ có sự hy sinh anh … Continue reading

Posted in Cộng sản yêu nước, Hoàng Sa | Leave a comment