Category Archives: Quyền lực mềm

Blackpink – Quyền lực mềm của Làn sóng Hàn Quốc

Hiệu Minh Thực sự là quá nản khi nghĩ đến tương lai của dân tộc này. Trẻ thì rùng rùng đi xem thần tượng, khóc như cha chết. Già thì đi chùa chiền xì xụp khấn vái. Đành rằng con … Continue reading

Posted in Hàn quốc, Quyền lực mềm, Văn hóa xã hội | Leave a comment