Category Archives: Văn học miền Nam 1954-1975

Trần Mộng Tú – Phụ nữ và Chiến tranh

Ngô Thế Vinh                         Anh tặng em mùi máu Trên áo trận sa trường Máu anh và máu địch Xin em cùng xót thương                Trần Mộng Tú [Quà Tặng Trong Chiến Tranh, 1969] Hình … Continue reading

Posted in Ngô Thế Vinh, Trần Mộng Tú, Văn học hải ngoại, Văn học miền Nam 1954-1975, Văn học nữ giới | Leave a comment

Tô Thuỳ Yên. Kinh khổ

Từ Thức Tô Thuỳ Yên ra đi ngày 19/5/2019. Những lúc lạc lõng, không biết mình đang ở đâu, đi đâu, nhiều người quay về với thơ phú, với thi sĩ. Nhất là một thi sĩ, ngoài cái ngổn ngang … Continue reading

Posted in Tô Thuỳ Yên, Từ Thức, Văn học miền Nam 1954-1975 | Leave a comment