Category Archives: Trái đất

7 hành động để cứu môi trường trên Trái Đất từ 2021

BBC tiếng Việt Nhà tự nhiên học, nhà hoạt động truyền thông Anh Quốc, Sir David Attenborough đề xuất bảy hành động cấp thời để các chính phủ và người dân cứu Trái Đất trước thảm họa. Ngay từ năm … Continue reading

Posted in Môi trường sinh thái, Trái đất | Leave a comment

Xuất hiện dấu hiệu đảo cực từ của Trái Đất – những ảnh hưởng đến sự sống là gì?

Ánh Dương Cơ quan Vũ trụ Châu Âu (ESA) gần đây đã phát hiện rằng một vùng rộng lớn từ trường Trái Đất kéo dài từ Châu Phi đến Nam Mỹ đang suy yếu. Đây có thể là dấu hiệu … Continue reading

Posted in Trái đất | Leave a comment