Category Archives: Công chức

Thành phố gì kỳ có công chức gì lạ

Lê Thiếu Nhơn Cứ cách chức là hết đùn đẩy Bộ trưởng bộ KHĐT Nguyễn Chí Dũng trong cuộc làm việc của Thường trực Chính phủ với lãnh đạo TP HCM đã đưa ra con số: “năm 2022, TP.HCM có … Continue reading

Posted in Chính quyền, Công chức | Leave a comment