Category Archives: Giáng Sinh

Truyện ngắn Noel: Tôi là Maria

Trần Thế Kỷ Đất nước Việt ta là một quốc gia đa tôn giáo. Thiên chúa giáo du nhập vào nước ta khá muộn nhưng đã kịp hội nhập một cách hài hòa trong văn hóa tâm linh của dân … Continue reading

Posted in Giáng Sinh | Leave a comment