Category Archives: an ninh quốc phòng

TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT 50-NQ/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ Ở ĐÂU VÀ NHƯ THẾ NÀO?

Nguyễn Ngọc Chu Ngày 20/8/2019 TBT Nguyễn Phú Trọng đã ký Nghị quyết số 50-NQ/TW trong đó yêu cầu "Xây dựng cơ chế đánh giá an ninh và tiến hành rà soát an ninh đối với các dự án, hoạt … Continue reading

Posted in an ninh quốc phòng, Dự án kinh té | Leave a comment