Category Archives: Tinh thần công dân

Dân tộc sẽ có cơ hội trưởng thành qua những thử thách sống còn

Lưu Trọng Văn Dân tộc Việt Nam đang đứng trước thử thách bởi đại dịch, nhưng đó cũng là cơ hội để trưởng thành nếu mọi công dân nhận thức ra rằng: Không thể chỉ đòi hỏi và trông chờ … Continue reading

Posted in Tinh thần công dân | Leave a comment