Category Archives: Xã hội cộng sản

Cơ hội tái sinh

Nguyễn Lân Thắng Hôm nay, có một người Việt Nam đầu tiên được tuyên bố là đã chết do Covid 19. Tôi không chắc là truyền thông nhà nước từ trước đến nay có tìm cách giấu dịch hay không. … Continue reading

Posted in Xã hội cộng sản | Leave a comment

Thời loạn chuẩn

Lê Thị Minh Hà Đúng là khủng hoảng thật, khủng hoảng niềm tin vào ý thức đạo đức của con người! Rõ ràng Đoàn thị là tội phạm giết người (dẫu là không tự giác như thị khai), may mắn … Continue reading

Posted in Xã hội cộng sản | Leave a comment