Category Archives: Ngân hàng VN

Vietcombank khóa tài khoản nhận tiền phúng điếu cụ Lê Đình Kình

Luân Lê Ông Kình không thực hiện các hành vi liên quan tới các tội của chương về an ninh quốc gia trong BLHS. Hơn nữa, ông đã chết, và các giao dịch dân sự giữa bà Hạnh và những … Continue reading

Posted in Đồng Tâm, Ngân hàng VN | Leave a comment

Vụ Trần Bắc Hà (I & II)

Thường Sơn 1. Nếu Trần Bắc Hà bị bắt Ảnh: Ông Trần Bắc Hà (áo xanh, bìa phải) ngồi chắp tay “niệm phật” cùng vợ chồng Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Ít lâu sau, Thủ tướng Dũng bị “quả báo” … Continue reading

Posted in Ngân hàng VN | Leave a comment