Category Archives: Tính chính danh của nhà nước cộng sản

1945-1975: Tính chính thống và chủ quyền quốc gia

Quốc Phương/BBC Tiếng Việt Ảnh: AFP/GETTY IMAGES – Năm nay, nhà nước Việt Nam đánh dấu 73 năm Cách mạng Tháng Tám và 2/9. Nhân đánh dấu 73 năm cuộc Cách mạng Tháng Tám và ngày 2/9 ở Việt Nam … Continue reading

Posted in Tính chính danh của nhà nước cộng sản | Leave a comment