Category Archives: Tại sao quan hệ Ấn – Nga suy giảm? Quan hệ Nga – Ấn – Mỹ – phương Tây

Tại sao quan hệ Ấn – Nga suy giảm?

27/09/2022 Nguyễn Ngọc Chu Sự rẻ tiền sẽ không đảm bảo được tính mạng. Thà mua một vũ khí hiện đại đắt tiền, bắn trúng đích trước để sống sót, còn hơn mua 10 vũ khí rẻ tiền, bắn trượt … Continue reading

Posted in Quan hệ Nga - Ấn - Phương Tây, Tại sao quan hệ Ấn - Nga suy giảm? Quan hệ Nga - Ấn - Mỹ - phương Tây | Leave a comment