Category Archives: Chính trị Việt Nam và thế giới 2024

Cơ hội và rủi ro năm 2024

Nguyễn quang Dy Mỗi khi năm mới đến, người ta thường đề cập đến cơ hội và rủi ro sắp tới. Dự báo chính xác để hoạch định chính sách phù hợp là thiết yếu để tránh bị động chiến … Continue reading

Posted in Chính trị Việt Nam và thế giới 2024, Ngoại giao cây tre, Nguyễn Quang Dy | Leave a comment