Category Archives: Nâng cao dân trí

Vài suy nghĩ khi đọc sách “Tại sao các quốc gia thất bại”

Nguyễn Đình Cống Sách kết luận rằng: Các quốc gia thất bại do THỂ CHẾ. Thể chế do con người tạo ra, mà trong phần lớn trường hợp (nếu không phải là tất cả) chỉ do một người đề xuất … Continue reading

Posted in Nâng cao dân trí, Phát triển | Leave a comment

Trao đổi về sách “Tại sao các quốc gia thất bại”

Nguyễn Đình Cống Sách Tại Sao Các Quốc Gia Thất Bại (TSCQGTB) là một công trình nghiên cứu rất có giá trị của hai nhà khoa học danh tiếng người Mỹ: Daron Acemoglu và Jame A. Robinson. Các ông đã … Continue reading

Posted in Nâng cao dân trí, Phát triển | Leave a comment

Nâng cao dân trí – Giới thiệu tóm tắt sách “Tại sao các quốc gia thất bại” (Đoạn cuối)

Nguyễn Đình Cống Lý thuyết do hai kinh tế gia hàng đầu Daron Acemoglu và Jemes A. Robinson đề xuất trong cuốn sách nổi tiếng Tại sao các quốc gia thất bại (Why Nations Fail) (hai bản dịch khác nhau … Continue reading

Posted in Nâng cao dân trí | Leave a comment

Nâng cao dân trí – Giới thiệu tóm tắt sách “Tại sao các quốc gia thất bại” ( Đoạn 7)

Nguyễn Đình Cống Lý thuyết do hai kinh tế gia hàng đầu Daron Acemoglu và Jemes A. Robinson đề xuất trong cuốn sách nổi tiếng Tại sao các quốc gia thất bại (Why Nations Fail) (hai bản dịch khác nhau … Continue reading

Posted in Nâng cao dân trí | Leave a comment

Nâng cao dân trí – Giới thiệu tóm tắt sách “Tại sao các quốc gia thất bại” (Đoạn 6)

Nguyễn Đình Cống Lý thuyết do hai kinh tế gia hàng đầu Daron Acemoglu và Jemes A. Robinson đề xuất trong cuốn sách nổi tiếng Tại sao các quốc gia thất bại (Why Nations Fail) (hai bản dịch khác nhau … Continue reading

Posted in Nâng cao dân trí | Leave a comment

Nâng cao dân trí – Giới thiệu tóm tắt sách “Tại sao các quốc gia thất bại” (đoạn 3)

Nguyễn Đình Cống Lý thuyết do hai kinh tế gia hàng đầu Daron Acemoglu và Jemes A. Robinson đề xuất trong cuốn sách nổi tiếng Tại sao các quốc gia thất bại (Why Nations Fail) (hai bản dịch khác nhau … Continue reading

Posted in Nâng cao dân trí, Thể chế và phát triển | Leave a comment