Category Archives: Nhân dân thức tỉnh

Tử hình vì giết người biểu tình: Từ Libya đến Việt Nam

Phạm Chí Dũng Những người biểu tình hô khẩu hiệu chống lãnh đạo Libya, Muammar Gaddafi. Hình tư liệu. Giới công an trị Việt Nam chỉ biết lấy thịt đè người và lấy đông hiếp yếu tuyệt đối không nên … Continue reading

Posted in Nhân dân thức tỉnh, Độc tài tư bản và độc tài cộng sản | Leave a comment