Category Archives: Trí thức theo đảng

Ở Việt Nam ý thức dân tộc còn mang tính làng xã

Trần Minh Thảo Tôi trình bày một số suy nghĩ cá nhân nông cạn với mong muốn cùng các bạn làm sáng tỏ vấn đề, tự thấy có trách nhiệm góp phần đổi mới đất nước một cách bền vững. … Continue reading

Posted in thực trạng đất nước, Trí thức theo đảng, Xã hội công dân | Leave a comment

Đôi lời với GS Tương Lai

Nguyễn Đình Cống Tôi đã đọc gần hết các bài Mênh mông thế sự… của GS Tương Lai. Tôi cảm phục tinh thần, trí tuệ và tình cảm của ông. Mênh mông thế sự… là những bài có nội dung sâu sắc và thời … Continue reading

Posted in Trí thức theo đảng | Leave a comment

MẶT TỐI, MẶT SÁNG nhà nghiên cứu chính trị NGUYỄN TRẦN BẠT QUA BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Trí Ngủ Việt Với 2 bài viết xoay quanh lời của ông Nguyễn Phú Trọng: “Xót ruột khi đạo đức xuống cấp”. https://viettimes.vn/chuyen-gia-nguyen-tran-bat-hay-tro-ve-voi-bac-cua-chung-ta-351615.html https://viettimes.vn/phan-2-nhot-quyen-luc-vao-trong-long-co-che-351618.html Nguyễn Trần Bạt đã thể hiện 2 góc nhìn khác nhau của 2 con người khác … Continue reading

Posted in Trí thức theo đảng | Leave a comment