Category Archives: Tập hợp xã hội

Ta cần có nhau

Từ-Thức Đọc báo, không ngày nào không có những buổi hội họp của các hội ái hữu cựu học sinh, sinh viên trường này, trường kia, những buổi hội ngộ của những người đồng hương tỉnh này, tỉnh nọ. Có … Continue reading

Posted in Cộng đồng, Tập hợp xã hội, Từ Thức | Leave a comment