Category Archives: Ân xá và đặc xá

Đọc sử xưa nghĩ về đặc xá năm Covid

Trương Huy San Gần chín trăm năm trước, khi đất nước không mưa thuận gió hòa, các bậc thiên tử, thay vì đổ cho quần thần hay trời đất, lại trước hết, nghĩ tới lỗi của mình. Khâm Định Việt … Continue reading

Posted in Ân xá và đặc xá | Leave a comment