Category Archives: Ukraine chống Nga xâm lược

Chẳng lẽ các ngài định bán đứng họ?

 GS Timothy Snyder Trần Gia Huấn chuyển ngữ 19-11-2023   Lời người dịch: Timothy Snyder là Giáo sư sử, Đại Học Yale, Mỹ. Ông viết 15 tác phẩm lịch sử như: Bloodlands, Black Earth, On Tyranny, The Road to Unfreedom… … Continue reading

Posted in Nga xâm lược Ukraine, Ukraine chống Nga xâm lược | Leave a comment