Category Archives: Phạm Trung Kiên

Về tội trạng của Phạm Trung Kiên

Chu Mộng Long Sự quanh co nói lời đạo đức, nhân văn một cách dối trá, thậm chí còn có cảm hứng tuôn trào thơ lai láng trong lời tự bào chữa cuối cùng của quan chức phạm tội, chứng … Continue reading

Posted in Chạy tội, Chu Mộng Long, Hối lộ, Phạm Trung Kiên, tham nhũng, Vụ án Chuyến bay giải cứu | Leave a comment