Category Archives: Báo chí thời đổi mới

Hậu báo “Văn nghệ” và “Nỗi buồn chiến tranh” (Kỳ 1)

Nguyên Ngọc Có thể gọi khoảng ba, bốn năm sau tháng 12 -1988 là “thời kỳ hậu báo Văn nghệ”, dù tất nhiên sau đó tờ báo mang cái tên ấy vẫn còn, lúc đầu được giao cho anh Hoàng … Continue reading

Posted in Báo chí thời đổi mới, Nguyên Ngọc | Leave a comment