Category Archives: Dân chủ ở Việt Nam

9 ‘bất cập’ lâu nay về quyền giám sát của tổ chức Mặt trận Tổ quốc

Minh Hội Đang ‘tồn tại’ ít nhất 9 ‘bất cập’ về quyền lực giám sát của Mặt trận Tổ quốc, và các tổ chức chính trị – xã hội trong cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước. “Mặt trận … Continue reading

Posted in Cánh tay nối dài của đảng, Dân chủ ở Việt Nam | Leave a comment