Category Archives: Thi tốt nghiệp phổ thông

Phải chăng đây là đũa thần cho ngành giáo dục thời COVID?

Nguyễn Huy Cường Một học sinh học 12 năm phổ thông, kết quả thường biểu hiện trên hai ngưỡng: Một là vượt qua kỳ thi tốt nghiệp phổ thông (trước đó trong năm cuối này đã trải qua vài kỳ … Continue reading

Posted in Giáo dục, Thi tốt nghiệp phổ thông | Leave a comment