Category Archives: Quản lý tài nguyên khoáng sản thế giới

Sự nổi lên của các siêu cường hàng hóa cơ bản mới

Leslie Hook, Harry Dempsey, và Ciara Nugent, “The new commodity superpowers,” Financial Times, 08/08/2023 Nguyễn Thị Kim Phụng biên dịch Phần đầu tiên của loạt bài này sẽ trình bày về các quốc gia sản xuất kim loại quan trọng đối với … Continue reading

Posted in kinh tế, Quản lý tài nguyên khoáng sản thế giới | Leave a comment