Category Archives: Giam cầm kiểu CS

Cô Hạnh

Trịnh Kim Tiến Sự sỉ nhục lương tri Bắt một người phụ nữ quanh năm đi quyên góp để ủng hộ, giúp đỡ nhân thân của các tù nhân lương tâm. Đành rằng những người tù ấy là kẻ thù … Continue reading

Posted in Giam cầm kiểu CS, tù nhân lương tâm | Leave a comment