Category Archives: Thủy điện và môi trường

Từ Rào Trăng 3 nhìn lại “loạn” thủy điện nhỏ

Tô Văn Trường Thủy điện không chỉ cung cấp nguồn năng lượng tái tạo mà còn cắt lũ, chứa lũ và điều tiết dòng chảy, nhưng cũng gây nên các mặt bất cập như phá rừng, phải di chuyển dân … Continue reading

Posted in Thủy điện và môi trường | Leave a comment