Category Archives: Phát xít

Một cuốn sách lạ

Nguyễn Đình Cống Vừa qua báo Tiếng Dân đăng bài Nguồn gốc Quốc xã của điều 4 Hiến pháp 2013 của Đào Tăng Dực (*). Bài báo đã chỉ ra rằng tuy cộng sản và phát xít chống đối nhau … Continue reading

Posted in cộng sản, Phát xít | Leave a comment

Philippines còn may hơn Việt Nam (*)

Nguyễn Ngọc Chu Họ quên mất một điều giản đơn, rằng kẻ đã vượt qua biên giới để liên kết nhằm giành quyền lực trong nước, thì tất sẽ vượt qua biên giới để giành quyền lực ngoài quốc gia … Continue reading

Posted in Phát xít | Leave a comment