Category Archives: Phát xít

Philippines còn may hơn Việt Nam (*)

Nguyễn Ngọc Chu Họ quên mất một điều giản đơn, rằng kẻ đã vượt qua biên giới để liên kết nhằm giành quyền lực trong nước, thì tất sẽ vượt qua biên giới để giành quyền lực ngoài quốc gia … Continue reading

Posted in Phát xít | Leave a comment