Category Archives: Chính quyền cho dân vì dân

Nếu ta chết bây giờ….

(Đăng lại để răn mình) Nguyễn Xuân Nghĩa Không chỉ tôi mà tất cả người Việt Nam ở Miền Bắc cỡ tuổi 60,70 trở lên, kéo dài đến hôm nay đều thấy chúng ta bị sinh “nhầm chính quyền”. Chúng … Continue reading

Posted in Chính quyền cho dân vì dân | Leave a comment