Category Archives: Khoa học công nghệ

Nguồn lực cho khoa học công nghệ giảm đến “báo động”

Hồng Chiêu  Có hàng chục ngàn nghiên cứu và các nghiên cứu ấy khi dùng ngân sách nhà nước là dùng thuế dân thực hiện. Đem thuế dân xài rồi không tính được hiệu quả mà Bộ trưởng Bộ Khoa … Continue reading

Posted in Khoa học công nghệ | Leave a comment

Các chatbot AI có thể thay đổi việc tìm kiếm trực tuyến như thế nào

Cù Tuấn dịch từ The Economist Tóm tắt: Chúng sẽ cung cấp câu trả lời phù hợp và tạo ra thị trường mới CHATGPT, một chatbot trí tuệ nhân tạo (AI), sản phẩm của OpenAI, một công ty khởi nghiệp … Continue reading

Posted in Khoa học công nghệ | Leave a comment

Mặt Trời luôn toả sáng trên Việt Nam?

Nguyễn Đức Thắng Việt Nam không có khoa học, không thể tự sản xuất ra được công nghệ, không thể tự sản xuất ra máy mẹ đẻ máy con. Chẳng nhẽ dân tộc Việt Nam sẽ mãi mãi là người … Continue reading

Posted in Khoa học công nghệ | Leave a comment