Category Archives: Người Bảo vệ Nhân quyền

Việt Nam đang giam giữ 234 tù nhân lương tâm: Người Bảo vệ Nhân quyền

Vũ Quốc Ngữ Thông cáo báo chí của Người Bảo vệ Nhân quyền (Defend the Defenders- DTD) Hà Nội, ngày 01/10/2019 Theo thống kê mới nhất của tổ chức Người Bảo vệ Nhân quyền, chế độ độc tài cộng sản … Continue reading

Posted in Người Bảo vệ Nhân quyền, tù nhân lương tâm | Leave a comment