Category Archives: Quốc phòng

Nguyễn Chí Vịnh [1959-2023]

Huy Đức Thứ Năm, 14-9-2023 Ngày 8-2-2023, tôi nhận được cuốn sách Người Thầy với lời đề tặng của Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, “Thân tặng anh Huy Đức Osin/ Bài học vỡ lòng của tôi trong nghề viết lách”. … Continue reading

Posted in Nguyễn Chí Vịnh, Phe nhóm thân Tàu, Quốc phòng, Tổng cục 2 | Leave a comment