Category Archives: Cơ chế

Cánh điện gió bất động, chục nghìn tỷ phơi nắng mưa chờ cơ chế

H.Duy Đến nay, nhiều dự án điện gió dở dang vẫn ngóng chờ cơ chế của Chính phủ, Bộ Công Thương. Do lỡ hẹn vận hành thương mại khi giá FIT hết hiệu lực vào 31/10/2021, hàng chục nghìn tỷ … Continue reading

Posted in Cơ chế, Năng lượng | Leave a comment