Category Archives: Ăn cắp công nghệ

Vụ ‘đánh cắp Kimchi’ lại thổi bùng mối thù Hàn-Trung

Đánh cắp từ cái lớn đến cái nhỏ, cướp lột từ cái nhỏ đến cái lớn, đó là bản chất muôn thuở, hay cũng có thể gọi là “quốc sách bất biến” của cái kẻ gọi là “siêu cường Đại … Continue reading

Posted in Âm mưu Tàu Cộng, Ăn cắp công nghệ | Leave a comment