Category Archives: Quy hoạch cán bộ

Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học không cần thiết phải là Uỷ viên Trung ương Đảng

Nguyễn Ngọc Chu 1. Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học, dù là Tự nhiên hay Xã hội, đều phải là những nhà khoa học giỏi đứng đầu một hay nhiều ngành. Đó là những trí tuệ tạo nên những … Continue reading

Posted in Quy hoạch cán bộ | Leave a comment

Ai đã quy hoạch những người như bà Xuân?

Nguyễn Ngọc Chu Chapeau viết trong bài viết của Phạm Chí Dũng: Từ ‘đồng cam cộng khổ’ đến ‘hốt cú chót’ đường sắt cao tốc $58 *** Có thể tìm không mấy khó khăn những hình ảnh sinh động về … Continue reading

Posted in Quy hoạch cán bộ | Leave a comment