Category Archives: Chủ nghĩa xã hội lý thuyết và hiện thực

Cuba

Nguyễn Thông  Những gì đang xảy ra ở Cuba – “hòn đảo lửa, đảo say” [Tố Hữu] – khiến chúng ta phải có đôi nhời về nó. Nửa thế kỷ trước mà dân chúng kéo nhau đi biểu tình đòi cơm ăn áo … Continue reading

Posted in Biểu Tình, Chủ nghĩa xã hội lý thuyết và hiện thực, Cuba | Leave a comment

Ai đã lựa chọn con đường cho Việt Nam?

Nguyễn Đình Cống Bài viết của GS Nguyễn Đình Cống rất phân minh, nhưng kể ra, nếu xét cùng kỳ lý thì cần nói thêm về một “tiểu loại” trong loại một, đó là tầng lớp đảng viên hoặc đang … Continue reading

Posted in Chủ nghĩa xã hội lý thuyết và hiện thực | Leave a comment