Category Archives: Định hướng XHCN

Định hướng “Xã hội chủ nghĩa” nào?

p>Huy Đức 3-11-2022 Tôi không hề định kiến với “kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa”. Nhưng tôi muốn biết, nhà nước ta đang định hướng “kinh tế thị trường” theo loại xã hội chủ nghĩa … Continue reading

Posted in Thị trường, Định hướng XHCN | Leave a comment